Årsskriften

Bild på Årsskriftens framsida 2002
Bild på Årsskriftens framsida 2001

 


(Information in English below)

1981 startade föreningens litterära flaggskepp, en årsskrift med titeln Idrott, historia och samhälle. Innehållet består av vetenskapliga originaluppsatser i idrottshistoriska ämnen, men även populärvetenskapliga översikter. Recensioner och bokanmälningar är stående inslag. 

Årsskriften omfattar 170-200 sidor. Från och med 2001 har layouten moderniserats. Äldre utgåvor kan beställas till reducerat pris.
Beställ äldre utgåvor här

Redaktionen består sedan 2012 av Helena Tolvhed och Paul Sjöblom vilka kan besvara frågor om eller synpunkter på årsskriften. Deras kontaktuppgifter finner du under fliken "styrelsen" i vänstermarginalen.


Information om årsskriften
Mer information om årsskriften finner du här.

Skrivanvisningar för presumtiva författare finner du här.

Information about the yearbook
Information about the yearbook in english.

Writing instructions for presumed authors in english.


Uppsatser ur tidigare årsskrifter:
(pdf-filer, kräver Acrobat Reader)

Christian Widholm (2005):
Sportjournalistiken som medskapare av nationell gemenskap vid olympiaden 1912

John Hellström (2004):
Den svenska idrottshjältens historia - En analys av några av de tidiga svenska idrottshjältarna

Jens Ljunggren (2003):
Kritik som legitimerar - Linggymnastikens självkritik och dess återkomst i folkrörelseidrott

Torbjörn Andersson (2002): 
Landskrona - Sveriges starkaste fotbollsfäste?

Johnny Wijk (2001):
Idrott, ungdom och "dansbaneelände"