Senaste nytt
2016-11-22

   

Uppdatering av  SVIF:s hemsida
 

Under vintern 2016 har vi för avsikt att se över och förbättra föreningens hemsida.

Vi ber därför om överseende med detta och beklagar att sidan i alla delar därför inte är aktuell under denna period.

För frågor, synpunkter eller mer information, kontakta ordförande Karl Örsan på karl.orsan@rf.se eller på telefon 070-684 46 71. 
SVIF:s årsbok: ett idrottshistoriskt  arkiv?

Varje år sedan utgivningen inleddes 1981 har SVIF:s årsbok utgjort det kanske enda samlade forumet för vetenskapliga artiklar med idrottshistoriskt tema.  

Årsboken är i många slag en unik källa till idrottshistorisk kunskap. För att underlätta för den som söker kunskap om de publikationer som utkommit under åren och för att synliggöra SVIF:s insatser för att förmedla idrottshistorisk kunskap   publiceras här en översikt av de artiklar som utgivits sedan starten i kronologisk ordning. SVIF:s årsböcker kan köpas från föreningen, alternativt återfinnas i välsorterade bibliotek.

 

***

  SVIF:s årsbok/The
  yearbook
 
Skriver du för SVIF:s årsbok? Mer
  information här!
 
  Are you writing an article for the
  yearbook? More information here!

» Till arkiverade nyheter


 Bli medlem i SVIF!
 
Sveriges största förening för individer med  
 idrottshistoriskt intresse. Klicka på länken
 "Medlemsskap" i vänstermenyn för mer information.


 Nominera din kandidat till SVIF:s årliga pris!
 SVIF delar varje år ut ett pris till välförtjänta
 personer som gjort stora insatser som
 kulturminnesvårdare inom idrottsområdet och/eller
 som idrottshistoriska forskare. Nominera din kandidat
 till kommande år genom att skicka ditt förslag med
 motivering till antingen Jan Lindroth
 (jan.lindroth@historia.su.se) eller Karl Örsan
 (karl.orsan@rf.se). Nomineringen skall innehålla en
 motivering om inte mer än 15 raders text.
 

 

 


 

 

 

© SVIF 2003   Lägg till som bokmärke       Bildskärmsupplösning 1024x768 rekommenderas